Straatmaker

Stratenmakers zijn er genoeg, goede stratenmakers zijn schaars. Wij graven voor u de slappe grond af zodat er een deugdelijke fundering van zand, gebroken puin of een zand/cement mengsel gemaakt kan worden, zodat de straat niet of nauwelijks meer nazakt. Met behulp van een graafmachine en een shovel voeren wij de grond voor u af of verwerken dit waar nodig. Wij kunnen ook het zand of puin leveren indien dat nodig is voor een goede fundering. Door middel van diversen grondverdichters maken we er een degelijke onderban van.

Wegenbouw

Voor het repareren van een voetpad tot het aanleggen van een complete infrastructuur. Een zeer veelomvattend onderdeel van onze diensten. Niet alleen het aanleggen van de verhardingen, maar ook het aanbrengen van de nodige voorzieningen zoals bijvoorbeeld rioleringen, putten en vetafscheiders maken onderdeel uit van onze werkzaamheden.